Mevzuatlar


Dosyaları İndirmek İçin Tıklayınız


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Eski Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmenliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Planı Genelgesi
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
ÇED Yönetmeliği
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmenliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmenliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlşkin Yönetmelik
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamaların Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliği Tebliği
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Eski Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Sıfır Atık Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği