Mimarlık
Restorasyon
Konservasyon
Müzecilik
Arkeoloji

Targim Arkeoloji-Mimarlık

 • İletişim adreslerimizden, şubelerimizden veya whatsapp servisimizden bize ulaşın.
 • Projeye/konuya dair verileri bize iletin ücretsiz ön değerlendirmesini yapalım.
 • Ön değerlendirme sonrası fizibilite çalışmalarınızı sahada yaparak arazi değerlendirmenizi tamamlayalım.
 • Değerlendirme sürecinin tamamlanması sonrasında projelendirme ve uygulama çalışmalarınıza geçelim.

Farklı Disiplinler Bir Arada

Targim Arkeoloji bünyesinde Arkeologlar, Restoratörler, Mimarlar, Harita Mühendisleri ve birçok alanda konusunda uzman personel yer almaktadır.

Targim Arkeoloji Mimarlık

 • Kültürel Miras Danışmanlığı
 • Yeni Yaklaşımlar
 • Kültürel Miras Hizmetleri
 • Dijital Çözümler

Hizmetlerimiz

Targim Arkeoloji Hizmet Başlıkları

 • Arkeolojik sit alanları, kentsel sit alanları, tarihi sit alanları ve tescilli parseller ile tescilli parsel komşuluğunda bulunan taşınmazlara dair danışmanlık hizmeti.
 • Arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması.
 • Kültür varlıklarının belgeleme, koruma ve sergileme projeleri ile çevre düzenleme projelerinin hazırlanması.
 • Derece arkeolojik sit alanında yeni yapılaşma talepleri.
 • Derece arkeolojik sit alanında kalıntı çıkan parsellerde yeni yapı taleplerine ilişkin projelendirme ve koruma kurulu süreci yönetme.
 • Sit alanlarında ve tescilli parsellerde tevhid, ifraz, yola terk gibi uygulamaların hazırlanarak süreç yönetimi.
 • Tescilli taşınmazların bulunduğu parsellerde çevre düzenleme projeleri hazırlanması.
 • Tescilli parsel komşuluğunda veya koruma alanında yapılacak yeni yapı projelerinin hazırlanması.
 • Şehir ve ilçelere dair kültür envanteri çalışmaları yapılarak mevcut kültür varlıklarının belgelenmesi.
 • Kalıntı ve tescilli taşınmazların 3 boyutlu modellemeleri.(digital arkeoloji başlığı altında)
 • Tescilli mezarlıkların(osmanlı dönemi mearlıkları) tespit ve tasnif çalışmaları ile çevre düzenleme projelerinin hazırlanıp yeniden düzenlenerek sağlıklaştırılması uygulmaları.

(Arkeolojik Fizibilite)

 • Kurum ve kuruluşlarca yapılacak yatırımlar öncesinde olası riskleri en aza indirecek seviyede sahanın kültürek potansiyelinin araştırılarak kurum sürecinde raporlama yapılması.
 • Yapılacak inşai faaliyet öncesinde sahanın 2863 sayılı yasa kapsamında uygunluk incelemeleri.
 • Jeoradar hizmetleri.
 • Survey (yüzey) çalışmaları yapılarak haritalama(sayısallaştırma)
 • Sit irdeleme amaçlı raporlama
 • Hatalı ve eski sit alanlarının sitten çıkarılma sürecinin takibi.
 • 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanları ile kentsel arkeolojik sit alanları ve kentsel sit alanları sınırlarında bulunan taşınmazların sit alanı itiraz süreci.
 • 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarında bulunan ve hatalı yapıldığı düşünülen alanların sit sınırı dışına çıkarılıp çıkarılamayacağına dair arşiv ve saha çalışmalarının yapılarak raporlama sonrasında ilgili kurumlara başvurusunun yapılması.
 • Tescilli taşınmazların tescil kararlarına itiraz sürecinin hazırlanması.
 • Sit alanında veya tescilli parselde bulunan mülkünüzün mevcut mağduriyetinin giderilmesi için süreç takibi.
 • Geniş bir alana yayılan tek bir parsel içerisinde bulunan tescilli taşınmazların bulunduğu parsellerde yeni yapı talepleri ile parselin ifraz vb uygulamalarla şerhten arındırılması.
 • Arkeoloji raporu hazırlanması
 • Sanat tarihi raporu hazırlanması
 • Yapı dönem analizleri
 • Özel müze tasarımları.
 • Sergi tasarımları
 • Modelleme çalışmaları.
 • Digital müzecilik uygulamaları.
 • İnteraktif belgeleme.
 • Özel müze tasarımları.
 • Açık hava müzesi düzenlemeleri.
 • Digital albüm hazırlama
 • Application tasarımları
 • Kültür envanteri kitapçığı hazırlama
 • Sualtı Raporlama
 • Sualtı Kültür Varlığı Tespiti
 • 2863 Sayılı Kanuna Tabi Kurum Görüşleri İçin Altlık Çalışmalar
 • Rölöve
 • Koruma Proje Ve Uygulamaları
 • Çevre Düzenleme Projesi

Referanslarımız

Hizmet Kalitemize İnanan ve Bizi Tercih Eden İş Ortaklarımızdan Bazıları

Şubelerimiz

Targim - Kocaeli

Targim-Kocaeli

Targim - Ankara

Targim-Ankara

Targim - Yalova

Moral-Yalova

Targim-Yalova

© 2023 TARGİM Copyright / Tüm hakları saklıdır.

Scroll to Top

KIYI YAPILARI PLANLARI
• İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, SALACAK MAHALLESİ, 369 ADA 1 PARSEL KIZ KULESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI