Tarım, Enerji ve Maden
Çevre Etki Değerlendirme
Kıyı Yapıları Projelendirme
İzin, Lisans ve Denetim

Targim

Çözümden Ötesi, Targim

Targim, çevreye duyarlılık ve kalite ilkesiyle; müşterilerine güvenilir, dinamik, yenilikçi ve verimli hizmet vermek, müşterileri için ihtiyaca özel uygulamalar geliştirerek ekonomik, rasyonel, pratik ve doğru çözümler bulmayı hedefleyen bir çözüm ortağıdır.

Targim

 • ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) VE İZLEME
 • KIYI YAPILARI PROJELENDİRME
 • TARIM, ENERJİ VE MADEN
 • İZİN, LİSANS VE DENETİM

Hizmetlerimiz

Targim Hizmet Başlıkları

 • ÇED NEDİR?

  – İnşaat Döneminde ÇED,

  – Proje Tanıtım Dosyaları,

  – ÇED Sonrası (İnşaat ve İşletme Aşamalarında) İzleme,

  – Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması

  – Ekolojik Değerlendirme Raporları,

  ÇED KARARLARI

   1. ÇED Olumlu.
   2. ÇED Gerekli Değildir.
   3. ÇED Kapsam Dışı.
 • TYOP (Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı)
 • İşletme İzinin Alınması,
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının Alınması
 • Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin Alınması
 • Kıyı Yapıları Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • İskansız Yapıların Ruhsatlandırılması

– Toprak Koruma Projeleri,
– Tarım Dışı Kullanım İzinleri,
– Tarımsal Yapı İzinleri/Projeleri,
– Mera Geri Dönüşüm/Islah Projeleri,
– KKYDP Projeleri

– Çevre Danışmanlık Hizmeti,
– Çevre İzinlendirmeleri,
– GSM (iŞ Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı) Alınması

Referanslarımız

Hizmet Kalitemize İnanan ve Bizi Tercih Eden İş Ortaklarımızdan Bazıları

Şubelerimiz

Targim - Kocaeli

Targim-Kocaeli

Targim - Ankara

Targim-Ankara

Targim - Yalova

Moral-Yalova

Targim-Yalova

© 2023 TARGİM Copyright / Tüm hakları saklıdır.

Scroll to Top

KIYI YAPILARI PLANLARI
• İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, SALACAK MAHALLESİ, 369 ADA 1 PARSEL KIZ KULESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI