TMGDK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
TMGDK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
TMGDK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Targim TMGDK

 • İletişim adreslerimizden, şubelerimizden veya whatsapp servisimizden bize ulaşın.
 • İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.
 • Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

Alt kısımda yer alan Targim Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri kısmından bulunan tüm başlıklarda projelendirme ve uygulama çalışmalarınızı yürütmekteyiz.

Çözüm Ortağınız, Targim TMGDK

TARGİM TMGDK olarak Türkiye genelinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı alanında size özel hizmetler sunmaktayız.

Targim Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 • TMGD HİZMETİ: Çalıştığımız firmaların tehlikeli madde alma ve gönderme potansiyelini belirleyerek, ADR mevzuatındaki ADR Genel Farkındalık Eğitimi, Göreve Özgü Eğitim ve Emniyet Eğitimlerini veriyoruz.

 • BELGELENDİRME HİZMETİ: TARGİM TMGDK olarak çalıştığımız firmalara TMFB alınması ya da güncellemesi için en doğru şekilde rehberlik ediyoruz.

 • TEÇHİZAT TEMİNİ: Tehlikeli maddelerin taşınmasında ADR hükümlerince gerekli olan paketleme, etiket, levha gibi teçhizatların firmaya temini konusunda rehberlik ediyoruz.

Hizmetlerimiz

Targim Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Başlıkları

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3’te belirtilen ve Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin sekizinci maddesindeki alt bentlerine tabi olan ilgili işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGD hizmet almakla yükümlüdür.

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB): Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgedir.

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesindeki alt bentlerine tabi olan işletmeler TMFB almakla yükümlüdür.

 • İşletmenin, 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin kapsamındaki faaliyet konularının belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp almayacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan rapordur.

 • 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin sekizinci maddesindeki alt bentlerin dışında kalan ilgili işletmelerin TMGD istihdam etmesi veya TMGD hizmet almakta yükümlü olmayan işletmelerin her yılın ilk aylarında ilgili Bölge Müdürlüklerine Muafiyet Raporu beyan etmekle yükümlüdür.
 • 18.06.2022 tarihli 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin on ikinci maddesindeki alt bentlerine tabi olan işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin (TMFB) faaliyet konu değişikliği veya TMFB iptali gerekmektedir.

 • 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin yirmi yedinci maddesinin ç) bendine göre;

ADR 1.8.3.3 uyarınca tehlikeli madde faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporunu eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde, e-Devlet üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

 • 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin yirmi yedinci maddelerin c) bentlerine göre;

ADR 1.10.3.2’de belirtilen hususlar dâhilinde güvenlik planının hazırlanır.

 • 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşıması Hakkında Yönetmeliğin yedinci ve yirmi yedinci maddelerin alt bentlerine göre;

  7.Madde 2. Bendine göre; TMFB’si olan ancak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmeler, tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan çalışanlarına, sorumluluk vermeden önce ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimleri aldırmak ve bu eğitimlere ilişkin kayıtları güncel olarak tutmaktan sorumludur. ADR Bölüm 1.3 kapsamında bu işletmelere verilecek eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

  27.madde b) bendine göre; Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde ve her yılın ilk ayı içerisinde, tehlikeli maddelere ilişkin ADR Bölüm 1.3 kapsamındaki eğitimlerin verilmesi ve eğitim kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

Referanslarımız

Hizmet Kalitemize İnanan ve Bizi Tercih Eden İş Ortaklarımızdan Bazıları

Şubelerimiz

Targim - Kocaeli

Targim-Kocaeli

Targim - Ankara

Targim-Ankara

Targim - Yalova

Moral-Yalova

Targim-Yalova

© 2023 TARGİM Copyright / Tüm hakları saklıdır.

Scroll to Top

KIYI YAPILARI PLANLARI
• İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, SALACAK MAHALLESİ, 369 ADA 1 PARSEL KIZ KULESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI