Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.