Tarım Danışmanlığı Veri Kayıt Formu

 

  Mevcut Tesis

  Kapasite Raporu

  Belediye Uygunluk Görüşü

  Tapu ya da Kira Sözleşmesi

  İşyeri Açma ve Çalıştırma Raporu

  İmar Planları, koordinat Bilgileri

  Vaziyet Planı

  Emisyon Ölçüm Raporu

  Gürültü Ölçüm Raporu

  Arıtma Tesisi

  Deşarj İzni

  Atık Bertaraf Sözleşmeleri

  Atık Depolama Alanı

  İtfaiye Raporu

  Doğaya Yeniden Kazanım Raporu (sadece maden ocakları için)

  Planlanan Tesis

  Fizibilite Raporu

  Belediye Uygunluk Görüşü

  Tapu ya da Kira Sözleşmesi

  İmar Planları, koordinat Bilgileri

  Vaziyet Planı

  Mimari Uygulama Projesi