usul ve esaslar

6 Eylül 2021

Madencilik Faaliyetlerinin ÇED Sürecinde ve Görüş Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madencilik sektöründe ilgili kurumlar tarafından yapılan mevzuat değişikleri, ÇED sürecinde ve uygulamada yaşanan sorunlar ile ÇED Yönetmeliği’nin Geliştirilmesi Projesi sürecinde elde edilen görüşler doğrultusunda, madencilik faaliyetleri […]
22 Nisan 2021

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına […]
23 Aralık 2020

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır. 17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve […]
23 Aralık 2020

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul ve Esas Güncellemesi

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esasların 17. maddesinde 22 Aralık 2020 tarihli ve 274532 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır. Yapılan […]