tebliğ

10 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ”Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği’ Resmi Gazete’nin 9 Haziran 2021 tarihli mükerrer gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 23 […]
24 Aralık 2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yayımlandı.

“9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci […]
30 Kasım 2020

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Faaliyetleri sonucunda günlük 1 kg’ın üzerinde tıbbi atık oluşturan atık üreticisi tesislerin,  oluşan tıbbi atıklarını atık işleme tesislerine gönderimi sırasında Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında […]
30 Kasım 2020

Jeotermal Enerji Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Altına Alınarak, Denetimlerinin ve Takibinin Daha Etkin Yürütülebilmesi Amacıyla Düzenlemeler Yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla yapılan düzenlemelere göre, tesislere emisyon […]