Atık Yağların Yönetimi

24 Aralık 2020

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği güncellenmiştir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Mevcut Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, atık yağ toplama miktarlarının […]