Atık yağ

22 Nisan 2021

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına […]