2020

24 Aralık 2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yayımlandı.

“9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci […]
24 Aralık 2020

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su […]
24 Aralık 2020

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği güncellenmiştir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Mevcut Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, atık yağ toplama miktarlarının […]
24 Aralık 2020

2020 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Bedelleri

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi gereğince 2020 yılı için İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen tıbbi atık bertaraf bedelleri için tıklayınız.
23 Aralık 2020

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Usul Esas Güncellemesi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda 22 Aralık 2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır. 17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve […]
23 Aralık 2020

Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul ve Esas Güncellemesi

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esasların 17. maddesinde 22 Aralık 2020 tarihli ve 274532 sayılı Bakan Oluru ile güncelleme yapılmıştır. Yapılan […]
23 Aralık 2020

Akümülatör Depozito Sistemi Usul Esas Güncellemesi

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 22.12.2020 tarih ve 274424 sayılı Bakan Oluru ile güncellenmiştir. Yapılan güncelleme ile Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul […]