Marmara Denizi Eylem Planını’nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımlandı