İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işletme ve işyerlerinde sunmakta olduğumuz İş Güvenliği Danışmanlığı hizmetimiz bulunmaktadır.

İş güvenliği eğitimlerimizde yönetici ve çalışanlara sertifikalı eğitimler verilmektedir.

A. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

1. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç düzeylerini yükselterek, iş kazalarının azaltılması ve güvenli bir iş ortamı oluşturulmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmakiçin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2. Yasal mevzuat ve standartlara uygun, etkili ve doğru bir işaretlemenin nasıl yapılacağını ilkeleri ile öğretmek için Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Eğitimi.

3. Kişisel Koruyucu Donanımlar Eğitimi, Tüm işyerlerinde kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)rsquo;lar hakkında her türlü bilgiyi vermek ve uygulama olanağı ile doğru malzemelerin özelliklerini aktararak, çalışan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Yönetmelikte tanımlanan tüm KKDrsquo;ları kapsamaktadır.

4. İşyerlerinde kaza çeşitleri, önlemler ve meslek hastalıklarına yol açan nedenler ve önlemlerin aktarılmasıamacıyla da İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkların Sebepleri eğitimleri kurumumuzca verilmektedir.

B. UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMİ

1.Teorik Yangın Eğitimi

2. Uygulamalı Yangın Eğitimi

C. ELEKTRİK TOPRAKLAMA TESİSATI ÖLÇÜMÜ
D. KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ
E. KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROL