Hizmetlerimiz

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
 • Proje Tanıtım Dosyası
 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzni
 • Çevre Lisansı
 • Kıyı Yapıları Projelendirme ve İzinlendirme
 • 2019/5 Genelgesi Kapsamında Kıyı Yapıları Kapasite artışı Projeleri
 • Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği Kapsamında Dip Tarama Projelerinin hazırlanması ve izin süreçleri
 • Tersaneler için Tesis Organizasyon ve Yerleşim Planı hazırlığı ve Onay süreçlerinin takibi
 • Kısmi İşletme ve İşletme Belgesi başvurusu ve izin süreçlerinin takibi
 • Mevcut Yapı Tahkik Projeleri Hazırlanması ve Onay süreçleri
 • Uygulama Projeleri Hazırlanması ve Onay süreçleri
 • Gıda Müşavirliği
 • Tarımsal Projeler
 • Toprak Koruma Projeleri
 • Mera Geri Dönüşüm Projeleri
 • Kıymet Takdir Raporları
 • Atık Yönetimi ve Atık Geri Kazanım Danışmanlığı
 • Gürültü Ölçümü ve Akustik Rapor
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hizmetleri
 • Çevre ve İSG Risk Analizi ve Yönetimi
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planları
 • Emisyon Ölçümü
 • İşletme Belgesi
 • GSM Ruhsatları