Çevre Danışmanlık Veri Kayıt Formu

 

  Mevcut Tesis

  Kapasite Raporu

  Belediye Uygunluk Görüşü

  Tapu ya da Kira Sözleşmesi

  İşyeri Açma ve Çalıştırma Raporu

  İmar Planları, koordinat Bilgileri

  Vaziyet Planı

  Makine Yerleşim Planı

  İşletme Belgesi

  Emisyon Ölçüm Raporu

  Gürültü Ölçüm Raporu

  Atık Yönetim Planı, Lisanslı Firmalarla Anlaşmalar

  Arıtma Tesisi

  Deşarj İzni

  Atık Bertaraf Sözleşmeleri

  Atık Depolama Alanı

  İtfaiye Raporu

  Doğaya Yeniden Kazanım Raporu (sadece maden ocakları için)

  Sanayi Sicil Belgesi

  Çevre ve İSG Risk Anlz. ve Yönetimi

  Planlanan Tesis

  Fizibilite Raporu

  Belediye Uygunluk Görüşü

  Tapu ya da Kira Sözleşmesi

  İmar Planları, koordinat Bilgileri

  Vaziyet Planı

  Mimari Uygulama Projesi

  Aplikasyon Krokisi