Haberler

12 Haziran 2021

Çevre Denetimi Yönetmeliği güncellendi

2008 yılına ait yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
10 Haziran 2021

Marmara Denizi Eylem Planını’nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımlandı

Kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmaların, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin temin edilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 07.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı’nın […]
10 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ”Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” yayımladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, ‘Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği’ Resmi Gazete’nin 9 Haziran 2021 tarihli mükerrer gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 23 […]
7 Haziran 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Marmara Denizi Eylem Planı”nı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 22 maddelik ‘’Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’’ açıklanmıştır. Marmara Denizi Koruma Eylem PlanıMarmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının […]
22 Nisan 2021

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına […]
25 Mart 2021

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

“Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Taraf olduğumuz Stockholm Sözleşmesi kapsamında, […]
2 Mart 2021

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi Yayımlandı

Denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin çevresel yönetiminin sağlanması amacıyla 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi […]
24 Aralık 2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yayımlandı.

“9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci […]
24 Aralık 2020

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su […]