Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği güncellenmiştir.