-->
 
  Faydalı Linkler
  Çevre Mevzuatlar
 

Standartlar Hk. Genel Bilgi

     
Güncel Haberler
ÇALIŞTAY DUYURUSU - DENİZ ÇÖPLERİ STRATEJİK EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE PİLOT UYGULAMA YAPILMASI PROJESİ 30.09.2013
KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi 10.09.2013
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Yasal Mevzuatlar  
 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
 • Süt ve mamullerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine dair yönetmelik (resmi gazete tarih/no:30.4.1956 / 9297)    (Resmi Gazete Tarih/No:30.4.1956 / 9297)
 • İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait yönetmelik (resmi gazete tarih/no: / )
 • Tarım ve orman bakanlığı gıda kalite kontrol ve denetçileri yönetmeliği (resmi gazete tarih/no: / )
 • HHayvan sağlığı ve zabıtası yönetmeliği (resmi gazete tarih/no:15.3.1989 / 20109)
 • Gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmelik (resmi gazete tarih/no:16.11.1997 / 23172)
 • Türk gıda kodeksi yönetmeliği (resmi gazete tarih/no:8.9.2004 / 25577)
 • İİyi tarım uygulamalarına ilişkin yönetmelik (resmi gazete tarih/no:5.1.2005 / 25691)
 • Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik (resmi gazete tarih/no:8.1.2005 / 25694)
 • Kanatlı hayvan eti ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik (resmi gazete tarih/no:17.2.2005 / 25730)
 • İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik (resmi gazete tarih/no: / )
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik (resmi gazete tarih/no:10.8.2005 / 25902)
 • Türk gıda kodeksi et ürünleri tebliği (resmi gazete tarih/no:22.4.2002 / 24734)
 • Türk gıda kodeksi gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeler tebliği (resmi gazete tarih/no:7.7.2006 / 26221)
 • Türk gıda kodeksi çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları tebliği (resmi gazete tarih/no:7.7.2006 / 26221)
 • Türk gıda kodeksi çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları tebliği (resmi gazete tarih/no:2006 / )
Çevre ve  Orman Bakanlığı ,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yasal Mevzuatları;
 • 4857 Sayılı İş Kanunu  (Resmi Gazete Tarih/No : 10.06.2003 / 25134)
 • İş Sağlığı ve İş güvenliği Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih/No : 09.12.2003/ 25311)
 • ÇEVRE KANUNU     (Resmi Gazete Tarih/No : 11/8/1983 -18132    Değişiklik R.G.Tarih /No: 26.04.2006 /5491)
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  (Resmi Gazete Tarih/No:  03.07.2005/ 5403)
 • Yeterlik Belgesi Tebliği Kanunu (Resmi Gazete Tarih/No : 08.08.2008/ 26961)
 • Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No: 06. 06.2008/ 26898)
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Resmi Gazete Tarih/No : 17.07. 2008  /  26939)
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No :24.06. 2007 / 26562)
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC)     (Resmi Gazete Tarih/No  : 07.03.2008/26809)
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih/No  : 19.04.2005/25791)
 • ÇED Yönetmeliği      (Resmi Gazete Tarih/No: 16.12.2003/25318)
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No: 21.01.2004/25353)
 • Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No: 31.08.2004/25569)
 • Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği   (Resmi Gazete Tarih/No: 31.12.2004/25687)
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)  (Resmi Gazete Tarih/No:  01.07.2005/25862)
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği     (Resmi Gazete Tarih/No: 22.07.2005/25883)
 • Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih/No: 22.07.2006/26236)
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği   (Resmi Gazete Tarih/No: 19.04.2005/25791)
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC)   (Resmi Gazete Tarih/No: 07.03.2008/26809)
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No: 26.06.2007/26562)
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarih/No: 17.07.2008/26939)

 
 
       
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası