-->
 
  Faydalı Linkler
  Çevre Mevzuatlar
 

Standartlar Hk. Genel Bilgi

     
Güncel Haberler
ÇALIŞTAY DUYURUSU - DENİZ ÇÖPLERİ STRATEJİK EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE PİLOT UYGULAMA YAPILMASI PROJESİ 30.09.2013
KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi 10.09.2013
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Mevzuatlar  
 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği - İndirmek için Tıklayın.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - İndirmek için Tıklayın.

Atık Elektrikli Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar -   İndirmek için Tıklayın.

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği -   İndirmek için Tıklayın.

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği -   İndirmek için Tıklayın.

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmenliği -   İndirmek için Tıklayın.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Acil Durum Planı Genelgesi -   İndirmek için Tıklayın.

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Çed Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Çevre Denetimi Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmenliği -   İndirmek için Tıklayın.

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesi Yönetmenliği -   İndirmek için Tıklayın.

Egzos Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmenliği -   İndirmek için Tıklayın.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi -   İndirmek için Tıklayın.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlşkin Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamaların Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik -   İndirmek için Tıklayın.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Toprak Kirliliği Tebliği -   İndirmek için Tıklayın.

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği -   İndirmek için Tıklayın.

 

 
 
       
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası