-->
 
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Güncel Haberler  
 

KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi
10.09.2013

Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi, kimyasalların olumsuz etkilerinden çevreyive insanları korumayı, kısıtlama veya yasaklama gibi tedbirler alarak üretimlerini, kullanımlarını, ticaret ve salınımları ile elde kalan stokları ve atıklarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlaşmadır. Türkiye bu sözleşmeyi 2001 yılında imzalamış ve 2010 yılında ise Tarafların Konferansı’nda yerini almıştır.

Sözleşme 7.Maddesi ile her ülkeden ilk Ulusal UygulamaPlanı’nı (UUP) hazırladıktan sonar Tarafların Konferansı (COP) kararı uyarınca düzenli aralıklarla UUP’nin değerlendirilmesi ve güncellenmesi yükümlülüğü getirmektedir.

Sözleşme ülkelere Kalıcı Organik Kirleticilerin üretimi, kullanımı, ithalat ve ihracatı, çevreye bırakılması ve bertaraf edilmesi hususlarında yükümlülükler getirmektedir. Yeni KOKların geliştirilmesinin önlenmesi ve Sözleşmeye gelecekte diğer KOKlarin de dahil edilebilmesi hususlarında hükümler içermektedir.

Stockholm Sözleşmesinin Sekreteryası olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Küresel Çevre Federasyonu (GEF) ise fon kaynağı olarak tahsis edilmiştir.

Stockholm Sözleşmesinin 2001 yılında imzaya açılmasından bu yana, Birleşmiş Milletler Kalkınma Organizasyonu (UNIDO) kalkınmakta olan ve iktisadi dönüşüm sürecindeki ülkelerin sözleşmekapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olan başlıca kuruluşlardan birisi haline gelmiştir.2009 yılında ilk Ulusal Uygulama Planı Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı’nın Değerlendirilip Güncellenmesi Projesi amaçları;
• Koordinasyon mekanizmalarının
• Proje organizasyonunun
• Yönetsel yapıların
• Onaylanmış bir çalışma planının oluşturulması ve Ulusal Uygulama Planının güncellenmesi
• Yeni KOKların envanterinin çıkarılmasıdır.

Envanterin çıkarılması ve Ulusal Uygulama Planının (UUP) hazırlanmasında çok sayıda uzman ile kurum ve kuruluş, bakanlıklar, üniversite, ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri görev alacaktır.

Proje ile ilgili şirketimizde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir…

Diğer Haberler
 
 
       
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası