-->
 
  Faydalı Linkler
  Çevre Mevzuatlar
 

Standartlar Hk. Genel Bilgi

     
Güncel Haberler
ÇALIŞTAY DUYURUSU - DENİZ ÇÖPLERİ STRATEJİK EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE PİLOT UYGULAMA YAPILMASI PROJESİ 30.09.2013
KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi 10.09.2013
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Çevre İzni ve Lisansı  
 
   
  • Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.
  • Çevre İzin Belgesi: İşletmeler için, hava, su, toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.
  • Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belgedir.
  • Çevre İznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler(Ek-1 Listesi) b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
  • Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından verilir.
  • Çevre izni veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması
    Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.
    Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin  ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Yönetmeliğin Geçici 2nci Maddesi hükmü gereğince Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Samsun illerinde elektronik ortamda, diğer illerde ise 01/07/2010 tarihine kadar evrak üzerinden tek Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı Belgesi düzenlemesi suretiyle yapılacaktır. 01/07/2010 tarihinden itibaren bütün illerde elektronik uygulamaya geçilecektir. 
 
       
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası