-->
 
  Faydalı Linkler
  Çevre Mevzuatlar
 

Standartlar Hk. Genel Bilgi

     
Güncel Haberler
ÇALIŞTAY DUYURUSU - DENİZ ÇÖPLERİ STRATEJİK EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE PİLOT UYGULAMA YAPILMASI PROJESİ 30.09.2013
KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi 10.09.2013
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Çed Ve Proje Tanıtım Dosyası Veri Kayıt Formu  
 
Firma Adı
:
 
Firma Adresi
:
 
Firma Tel
:
 
Firma Fax
:
 
Üretim Konusu
:
 
Kapasite Bilgisi
:
 
Çalışan ya da Çalışacak Personel Sayısı
:
 
Rapor Hazırlama Aşamasında Gerekli Olacak Belgeler (Lütfen firmanızda bulunan bilgi ve belgeler için var ya da yok kutucuklarına işaret koyunuz.)
           
Mevcut Tesis   Planlanan Tesis  
               
 
Var
Yok
   
Var
Yok
 
Kapasite Raporu
  Fizibilite Raporu
 
Belediye Uygunluk Görüşü
  Belediye Uygunluk Görüşü
 
Tapu ya da Kira Sözleşmesi
  Tapu ya da Kira Sözleşmesi
 
İmar Planları, koordinat Bilgileri
  İmar Planları, koordinat Bilgileri
 
Vaziyet Planı
  Vaziyet Planı
 
Makine Yerleşim Planı
  Mimari Uygulama Projesi
 
Emisyon Ölçüm Raporu
         
Gürültü Ölçüm Raporu
         
Arıtma Tesisi
         
Deşarj İzni
         
Atık Bertaraf Sözleşmeleri
         
Atık Depolama Alanı
         
İtfaiye Raporu
         
Doğaya Yeniden Kazanım Raporu (sadece maden ocakları için)
         
           
         
 
 
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası